Saluhallen i Lund

Saluhallen i Lund ligger i den västra änden av Mårtenstorget i Lund, och invigdes 21 april 1909. Då rymdes 46 handlare i den stora hallen, och det fanns dessutom ett café. Byggnaden är i amerikansk stil, med en sockel i granit, kalksten upp till ungefär huvudhöjd, och däröver tegel. Innerväggarna var täckta av förbländertegel, och golvet, med spolrännor, var täckt med klinker.

Tidigare hade handeln i Lund framför allt bedrivits på Stortorget, men nya hygienkrav gjorda att det inte längre var möjligt att sälja kött och fisk på detta sätt. Därför byggdes saluhallen, som bara 13 år efter invigningen fick sitt första kylrum.

Idag går det att handla sin mat på många olika sätt, inte minst går det att beställa matvaror på internet. Trots denna konkurrens är saluhallen än idag en plats full av liv, även om antalet handlare är färre än på 1910-talet. Delvis beror detta på att antalet restauranger och caféer i hallen har ökat.

Renoveringarna

Under 1960-talet ökade motståndet mot företeelser som uppstått under 1900-talets första år. Dit hörde saluhallarna, och i många svenska städer revs de. Det fanns sådana planer i Lund också, men de stoppades av en aktionsgrupp som ville bevara byggnaden. Inte heller denna grupp fick dock helt och hållet som de ville. De ville att hallen, som var ganska nedgången vid denna tid, skulle göras om till ett aktivitetshus. Men så blev det inte heller. Istället fortsatte den att vara just saluhall.

Saluhallen har genom åren renoverats flera gånger, och inte alltid på varsamt vis. Nyligen slutfördes en av de mer omfattande renoveringarna någonsin i saluhallens mer än 100-åriga historia. Golvplattorna har bytts ut mot helt nya, tillverkade i samma stil som de gamla, och golvet har dessutom försetts med nya spolrännor i öländsk kalksten. En marknadsplats som ska locka till sig kunder måste dock även moderniseras, och därför har gångarna gjorts smalare, så att fler handlare ska få plats.

Kontakt