Saluhallarna i Sverige

Torghandeln är en gammal företeelse, i Sverige såväl som i övriga världen. Det är dock inte alla varor som passar att sälja på detta sätt, framför allt inte om de ska packas på torget. Dit hör framför allt kött och fisk. Det var därför inte ovanligt, under torghandelns glansdagar, att epidemier av exempelvis kolera bröt ut. Därför började man i södra Europa att flytta in handeln från torgen i speciella hallar. Där var det lättare att hålla skadedjur borta, och det fanns tillgång till rinnande vatten, vilket förbättrade hygienen. Både handlare och kunder var dessutom skyddade från väder och vind.

Detta bruk spred sig norrut genom Europa, och nådde slutligen även Sverige. 1875 öppnade den första saluhallen i Sverige, Köttorgshallen i Gamla stan. Denna hall revs 1950, för att möjliggöra en breddning av järnvägen.

Parti och minut

Redan torghandeln hade varit uppdelad inte bara efter vad man sålde – fisk såldes ofta på ett torg och kött på ett annat – utan också efter till vem man sålde. Partihandel till butiker bedrevs ofta på ett torg, och minuthandel mot konsumenter bedrevs på ett annat torg. Denna uppdelning följde med saluhallarna, så att en del bedrev minuthandel och andra partihandel. Partihandeln i Stockholm bedrevs länge på Blekholmen, mellan Kungsklippan och nuvarande Cityterminalen. Med tiden blev dock hallarna på Blekholmen för små, och 1962 flyttades all partihandel till Årsta partihallar, där den bedrivs än idag.

Saluhallarna idag

Över huvud taget var 50- och 60-talet en hård tid för saluhallarna, och många lades ned. Men allt ser inte mörkt ut. De saluhallar som finns kvar har klarat sig ganska bra, och det händer faktiskt att nya saluhallar öppnar.

Södermalms saluhall vid Medborgarplatsen i Stockholm öppnade 1992, och rymmer förutom matbutiker och restauranger även kontorslokaler och en biograf. I Örebro öppnade en helt ny saluhall våren 2013. Inte heller intresseföreningen i huvudstaden, Slakthus- och saluhallsstyrelsen, har haft anledning att lägga ned.