Matens och saluhallens historia

Enda sedan det upprättades någon form av byteshandel har mat sålts på ett eller annat sätt. I början byttes matvaror mot andra sorters matvaror eller mot andra behövliga ting såsom redskap och verktyg. Direkt när pengar och valuta infördes började mat säljas för pengar. Och där är vi än idag. Men hur såldes egentligen mat, och hur säljs den idag? Vi bjuder på en kort redogörelse!

Marknaden

I början såldes matvaror utomhus på stora marknadsplatser. Denna form av torghandel var länge dominerande och bedrevs i praktiskt taget alla städer på en centralt belägen plats. Dessa marknader delades snabbt in i två kategorier, ett torg för fisk och skaldjur och ett torg för fläsk och kött. Under andra hälften av 1800-talet började dock torghandeln bli utkonkurrerad av en annan sorts matförsäljning.

Saluhallen

Fördelarna med saluhallen var att den var mer skyddad från klimat och möjliggjorde bättre hygien, speciellt de med rinnande vatten. Det var lättare att skydda maten mot väder, vind, insekter, råttor och övriga skadedjur. Det upprättades två sorters saluhallar mot slutet av 1800-talet. En som vände sig mot konsumenter och privatpersoner och en som vände sig mot butiker. Och länge konkurrerade saluhallarna mot mindre butiker, precis som de gör idag, samtidigt som de idag har fått fler konkurrenter.

Matvarubutiken

Idag handlar de flesta sin mat i vanliga matvarubutiker såsom ICA, Hemköp, Konsum och så vidare. Dessa har inte helt konkurrerat ut saluhallarna, men minskat saluhallarnas betydelse. Istället är saluhallen främst nischad mot lite dyrare och exklusivare mat som gärna ska vara helt färsk istället för det paketerade som säljs i matvarubutikerna.

Framtiden?

Det är svårt att sia om framtiden, men en sak som slagit hårt redan idag är att beställa en matkasse hem via internet. Denna bransch är på uppgång och fylld med konkurrens enligt GP. Kan denna nymodighet bli sist spiken i saluhallarnas kista och det som slutligen slår ut saluhallarna helt? Det vet vi inte, framtiden får utvisa det.