Kända saluhallar

De första saluhallarna i Sverige färdigställdes på 1870-talet. Under denna period skedde en snabb urbanisering i Sverige, och många flyttade från landsbygden, där de odlade sina egna grönsaker och födde upp sina egna djur, till städerna, där de i stället handlade sin mat i saluhallen. Detta är en av anledningarna till att man hittar så många referenser till saluhallar i uppväxtskildringar från det tidiga 1900-talet.

Saluhallar i Stockholm

Föga förvånande har det alltid funnits flest saluhallar i Stockholm. Här byggdes den allra första saluhallen i Sverige, och här finns också de mest kända saluhallarna idag.

Allra mest känd är troligen Östermalmshallen, som är anmärkningsvärd på många sätt. För det första är det intressant att notera att den byggdes på bara sex månader. För att lyckas med detta arbetade periodvis 500 byggnadsarbetare med projektet. Hallen invigdes 1888, av kung Oscar II. Hallen är idag kulturminnesskyddad, vilket beror dels på dess tegelfasad, men även på den komplicerade gjutjärnskonstruktion som håller ihop byggnaden och håller dess tak uppe.

Vid Hötorget i Stockholm har tre saluhallar funnits. Den första byggdes på 1880-talet och revs 1953. Den ersattes av en provisorisk hall, i väntan på att den nya hallen skulle bli färdig. Hötorgshall nummer tre stod färdig att användas 1958.

Saluhallar i Göteborg

Vid Kungstorget i centrala Göteborg ligger Stora saluhallen, uppförd 1888-89. Den är utan tvekan den mest kända saluhallen i staden. Hallen var ursprungligen ett komplement till en basarlänga som byggts längs kanalen på 1850-talet, men denna länga revs på 1950-talet.

Hallen renoverades under perioden 2009-12, ett arbete som drog ut på tiden då byggnaden visade sig vara i sämre skick än vad man hade tro. Bland annat fick bjälklaget under taket bytas ut.

I Göteborg finns även saluhallen Briggen, på Nordhemsgatan i Masthugget. Denna saluhall är betydligt yngre, eftersom den invigdes 1991. Byggnaden hade då funnits i 100 år, och tidigare inrymt en brandstation.